8 de abril de 2014

Circuito dos primeiros Luns

Outubro
1. Adriano Todaro
2. Daniel Mayo
3. Luis Carlos Martínez
4. Ernesto Pérez

Novembro
1. Ernesto Pérez
2. Santiago Domínguez
3. Adriano Todaro
4. Daniel Mayo

Decembro
1. Ernesto Pérez
2. Santiago Domínguez
3. Daniel Mayo
4. Alfonso Camarero

Xaneiro
1. Ernesto Pérez
2. Santiago Domínguez
3. Luis Patiño
4. Daniel Mayo

Febreiro
1. Ernesto Pérez
2. Adrián Martínez
3. Dani Mayo
4. Carlos Castedo

Marzo
1. Santiago Domínguez
2. Ernesto Pérez
3. Daniel Mayo
4. Adrián Martínez
5. Luis Patiño

Abril
1. Santiago Domínguez
2. Alfonso Camarero
3. Ernesto Pérez
4. Florencio González
5. Luis Carlos Martínez
6. Luis Rodríguez

Próximo e último torneo: 5 de maio

Nome OUT pt1 NOV pt2 DEC pt3 XAN pt4 FEB pt5 MAR pt6 ABR pt6 MAI pt6 TOTAL
Ernesto Pérez 4 1 1 4 1 4 1 4 1 4 2 4 3 4 0 25
Santiago Domínguez   2 3 2 3 2 3   1 5 1 6 0 20
Daniel Mayo 2 3 4 1 3 2 4 1 3 2 3 3   0 12
Alfonso Camarero       4 1       2 5 0 6
Adriano Todaro 1 4 3 2           0 6
Adrián Martínez           2 3 4 2   0 5
Luis Carlos Martínez 3 2             5 2 0 4
Florencio González               4 3 0 3
Luis Patiño         3 2   5 1   0 3
Carlos Castedo           4 1     0 1
Luis Rodríguez               6 1 0 1