12 de decembro de 2010

Premio do Torneo de Ouros

José Manuel Andión recibe o bolígrafo do Torneo de Ouros celebrado o venres día tres.
O pasado venres día 10 houbo outra sesión de naipes pero sen facer torneos.
Nos vindeiros días seguiremos a celebrar diferentes probas.